కళ్ల కింద నలుపు తగ్గి, మళ్ళీ రాకుండా ….

sadwik February 2, 2023
మీ ఫ్రెండ్స్ , గ్రూప్స్, బంధువులతో షేర్ చేసుకోండి . . .

కళ్ళ కింద నలుపులు అనేవి, కొంతమందిలో చూస్తూ ఉంటాం. అలాంటివి వచ్చేసరికి చూడడానికి ఇబ్బందికరంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది.

చాలా మంది కళ్ళ కింద నలుపులు ఉండేసరికి, అది పోవడానికి రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు. అసలు అవి ఎందుకు వస్తాయి, నేచురల్ గా తగ్గించుకోవాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాం.

ఈ కళ్ళ కింద నలుపులో ముఖ్యంగా వారసత్వంగా కొంతమందికి వస్తాయి, కొంతమందిలో నుండి కల్లో కొంచెం లోపలికి ఉంటాయి. ఈ కళ్ళు ఉండవలసిన దానికంటే కొంచెం లోపలికి ఉండడం గుంటల్లాగా అనిపిస్తాయి, అప్పుడు ఈ భాగాలు కొంచెం ఫోల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి,అలా గున్టలు ఉండడం వల్ల, అందుకని ఆ లోపలకి ఉండడం వల్ల అక్కడ నలుపులు అనేవి ఎక్కువగా తెలుస్తూ ఉంటుంది. కొంతమంది ఫ్యామిలీ హిస్టరీలు అలా ఉండేసరికి ఎక్కువ భాగం అలా నలుపులో ఉంటాయి.

ఇది ఒక కారణం. ఎక్కువమందిలో కళ్ల కింద నలుపులో రావడానికి కారణాలు చూసుకుంటే ఆస్తమా ఉన్నవారిలో, ముక్కు అల్లరిచి ఉన్న వారిలో, ఇవి ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి సహజంగా. అంటే ఈ భాగాలలో స్లేశ్మాలు ఎక్కువగా పేర్కొంటాయి, ఎంప్లామెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సహజంగా, అందుచేత ఇలాంటి వారిలో కల్లో దురదలు, ఆస్తమాకు వాడే మందులు కూడా అలర్జీలు వస్తూ ఉంటాయి, అందుకని కళ్ళు నలుపుకోవడం, కళ్ళు ఎరుపు ఎక్కటం, కళ్ళు దురదలు ఇలాంటివి వస్తాయి. అందుకని ఇలాంటి వారందరికీ ఆ భాగాలలో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎక్కువగా ఉండి నల్లగా అయిపోతుంది.

అలాగే కొంతమందికి కొన్ని రకాల కెమికల్స్, ఆయింట్మెంట్స్ అప్లై చేస్తే నప్పుడు ఇతర ఏరియాలో నలుపు రావు కానీ కళ్ళకింద రెప్ప భాగం కింద, అది సెన్సిటివ్ స్కిన్ అందుచేత అక్కడ ఆ కెమికల్ ఎఫెక్ట్ కళ్ల కింద రియాక్షన్ వస్తుంది. వాటి వల్ల వస్తాయి. కొంతమందికి నిద్ర చాలక ఇది ఎక్కువమందిలో కనపడడానికి ఇది ఒక కారణం, నిద్ర చాలని వారందరికీ కూడా కళ్ళు ముడతలు పడతాయి, అలాంటివారికి నిద్ర చాలనప్పుడు కళ్ళ కింద గుంటలు ఎక్కువ అవ్వడం, నలుపు ఎక్కువగా కనబడుతుంది. కొంతమంది రోజు అలసటగా ఉంటారు,

ఎందుకంటే వారికి ఎన ర్జీ లెవెల్సి ఉండవు, అంత నీరసం గా ఉన్న వాళ్ళందరికీ కళ్ళల్లో నీరసం తెలుస్తుంది. అలాంటి వాళ్లకు కూడా నలుపులు ఎక్కువగా తెలుస్తాయి సన్ ఎలర్జీ కొంతమందికే ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది సున్నితమైన ప్రదేశం కాబట్టి ముఖంలో ఈ భాగంలో వేడికి ఇక్కడ ఉండే కొంచెం కోలాజన్ అంటే, స్కిన్ సెల్స్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి అక్కడ కొలజెనే అనేది దెబ్బతింటుంది. అలాంటి కారణంగా వచ్చేస్తుంది కొంతమందికి. ప్రతి సమాచారం కోసం కింద ఉన్న వీడియోలో చూడండి.


Darkness under the eyes is reduced and does not come back again.

Dark circles under the eyes are seen in some people. It’s embarrassing to watch when something like that happens.

When many people have dark circles under their eyes, they try various ways to get rid of them. Let’s find out why they come and what to do to reduce them naturally.

The blackness under these eyes is especially hereditary in some people, and in some people it is slightly inward. If these eyes are a little more inward than they should be, they seem like hollows, then these parts are a little more foaled, because of the hollowness, and because of the inwardness, the blackness is more visible. While some family histories do, most remain in the dark.

మరిన్ని చదవండి:  ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే ఇప్పుడే జాగ్రత్త పడండి. ప్రమాదం…

This is one reason. If we look at the causes of dark circles under the eyes in most people, in people with asthma, in people with stuffy nose, these are more common. It means that in these parts, mucus is more pronounced, emplacements are more naturally, therefore, in such people, eye itching, allergies to medicines used for asthma are also coming, so black eyes, red eyes, itching eyes and so on. Therefore, all such people have high inflammation in those parts and become black.

Also, when some people apply some types of chemicals and ointments, they do not get black in other areas, but under the eyelids, it is a sensitive skin, so there is a reaction under the eyes due to the chemical effect. They come from This is one of the reasons why some people don’t get enough sleep, and this is one of the reasons why it appears in most people, all those who get enough sleep also get wrinkles in their eyes, when they don’t get enough sleep, there are more dark circles under the eyes. Some people are tired during the day,

Because they don’t have energy levels, everyone who is so lethargic can see the dullness in their eyes. Such people are also more aware of black spots. Only a few people have sun allergy, because it is a sensitive area, so the heat in this part of the face means that the little collagen that is here, the information comes in the skin cells and the collagen is damaged there. Such a reason comes to some people. Watch the video below for each information.


మీ ఫ్రెండ్స్ , గ్రూప్స్, బంధువులతో షేర్ చేసుకోండి . . .

Leave a Comment