బాలయ్య కామెంట్స్ పై SV రంగారావు మనవళ్లు షాకింగ్ రియాక్షన్..ఇది నిజంగా ఎవ్వరూ ఊహించనిది

SV Ranga Rao Grandsons: Balayya Babu once again insulted the legends in the recently held ‘Veera Simha Reddy’ victory celebration with his words… SV Ranga Rao Grandsons Comments on Balakrishna Balayya got out of control saying ‘A Ranga Rao E Ranga Rao…Akkineni Tinanineni’. He spoke…Akkineni’s fans burned effigies of Balayya Babu Dishti all over the … Read more

Telugu January 26, 2023