సన్నగా,బక్కగా ఉన్నవారు ఇలా చేయండి చూస్తుండగానే బరువు పెరుగుతారు…

సాధారణంగా అధిక బరువు తగ్గించుకోవాలి అనుకుంటే, ఎంత కష్టం అవుతుందో, అలాగే సన్నగా ఉన్నవారు లావు కావాలన్నా అలాగే కష్టం అవుతుంది. మనం చాలామందిని చూస్తూ ఉంటాం. సన్నగా ఉన్నవారు వారి శరీర బరువును పెంచుకోవడానికి, ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ ని అలాగే జంక్ ఫుడ్స్ ని తింటూ ఉంటారు. దాని వలన పొట్ట భాగంలో కొవ్వు పేరుకుంటుంది తప్ప, లావు మాత్రం కారు. అలా అన్ హెల్తీ ఆహారం తీసుకోవడం వలన, ఆరోగ్యానికి కూడా అంత మంచిది … Read more

sadwik February 2, 2023