ఆడవారిలో బరువు తగ్గాలంటే…..

sadwik February 2, 2023
మీ ఫ్రెండ్స్ , గ్రూప్స్, బంధువులతో షేర్ చేసుకోండి . . .

వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకుంటున్న వాళ్ళు, చేసే అనేక ఎక్ససైజ్ లో బాగా హెల్ప్ చేసి తొందరగా రిజల్ట్ కనిపించేవి. సైడ్ బెన్డింగ్ ఆసనాలు.

సైట్స్ మనం వెయిట్ లాస్ లో తీసుకున్నాము అంటే, సైట్స్ నెంబర్ వన్ చాలా ఈజీగా తగ్గిపోతుంది, మంచి షేప్ వస్తుంది, తొందరగా మనకు ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా తెలుస్తుంది.

సెకండ్ టాయ్స్, టైస్ పొట్ట ఫోర్త్ అండ్ లాస్ట్ వన్ హాండ్స్, మనకి ఫ్యాట్ ఎక్కడ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందో బాగా తెలుసు. సైట్స్ తొడలు చేతులు పొట్ట బాగాలలో ఈ నాలుగు భాగాలలో మనము ఫోకస్ చేశాను అంటే, చాలా ఈజీగా వెయిట్ తగ్గట్టు చక్కని బాడీ తీసుకురావచ్చు. స్పెషల్గా చాలెంజ్ గా వెయిట్ తగ్గించి, సైడ్స్ ని స్లిమ్ చేసే ప్రాక్టీస్ నేర్చుకుందాం. చాలా సింపుల్ గా ఉంటాయి కానీ, రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ అనేది కంపల్సరీ.

సైడ్ బిల్డింగ్ ఆసనాలు చేస్తే, సైడ్ ఫ్యాక్ట్ అవ్వడంతో పాటు, బ్యాక్ పెయిన్ కూడా తగ్గుతుంది. మనకు బ్రీతింగ్ కెపాసిటీ కూడా పెరుగుతుంది. ఫస్ట్ మెల్లగా హాండ్స్ ఫ్రీగా ఉంచి, లెగ్స్ మధ్యలో వన్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ గ్యాప్ ఉంచుకోవాలి. హ్యాండ్స్ షోల్డర్ లెవెల్ ఉంచుకోవాలి, ఒక్కొక్క హ్యాండ్ తో సైడ్ బిల్డింగ్ చాలా అంటే చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది, ఇలా వామప్లాగా చేయాలి. ఈ ప్రాక్టీస్ ని 10 నుండి 30 కౌన్సి వరకు ఇంప్రూవ్ చేయండి. ఫ్లెక్స్ బులిటి పెరిగేకొద్దీ తరువాత సెకండ్ ప్రాక్టీస్ కాళ్లు రెండు చక్కగా దగ్గరికి ఉంచుకోవాలి, రైట్ లెగ్ ని ముందుకు తీసి సైడ్ కి క్రాస్ గా ఉంచుకోవాలి, దీనికి సంబంధించిన ఆసనాలను కింద ఉన్న వీడియోలో చూడండి.

వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకుంటున్న వాళ్ళు, చేసే అనేక ఎక్ససైజ్ లో బాగా హెల్ప్ చేసి తొందరగా రిజల్ట్ కనిపించేవి. సైడ్ బెన్డింగ్ ఆసనాలు. సైట్స్ మనం వెయిట్ లాస్ లో తీసుకున్నాము అంటే, సైట్స్ నెంబర్ వన్ చాలా ఈజీగా తగ్గిపోతుంది, మంచి షేప్ వస్తుంది, తొందరగా మనకు ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా తెలుస్తుంది. సెకండ్ టాయ్స్, టైస్ పొట్ట ఫోర్త్ అండ్ లాస్ట్ వన్ హాండ్స్, మనకి ఫ్యాట్ ఎక్కడ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందో బాగా తెలుసు. సైట్స్ తొడలు చేతులు పొట్ట బాగాలలో ఈ నాలుగు భాగాలలో మనము ఫోకస్ చేశాను అంటే, చాలా ఈజీగా వెయిట్ తగ్గట్టు చక్కని బాడీ తీసుకురావచ్చు. స్పెషల్గా చాలెంజ్ గా వెయిట్ తగ్గించి, సైడ్స్ ని స్లిమ్ చేసే ప్రాక్టీస్ నేర్చుకుందాం. చాలా సింపుల్ గా ఉంటాయి కానీ, రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ అనేది కంపల్సరీ.


To lose weight in women….

For those who want to lose weight, many exercises help them a lot and the results are seen quickly. Side Bending Asanas.

Sights we have taken in weight loss means that Sights number one will shrink very easily, get in good shape, and we will also know the experience very quickly.

మరిన్ని చదవండి:  నిద్రరాక సతమతమవుతున్నారా వేలకు వేలు ఖర్చుపెట్టారాఐతే ఇది ఒక్కస్పూన్స్ వేసుకోండి మంచం ఎక్కగానే నిద్ర….

Second toys, ties stomach fourth and last one hands, we know very well where fat is stored. We have focused on these four parts of the sites, thighs, arms, stomach, which means that you can bring a nice body to reduce weight very easily. Let’s learn the practice of reducing weight and slimming the sides as a special challenge. Very simple but regular practice is compulsory.

By doing side building asanas, besides becoming a side effect, back pain is also reduced. Our breathing capacity also increases. First slowly keep the hands free and keep a gap of one and half feet between the legs. Hands should be kept at shoulder level, side building with each hand is very simple, this should be done as vamapla. Improve this practice for 10 to 30 seconds. After the second practice, as the flex flexibility increases, the legs should be kept close together, the right leg should be brought forward and cross to the side, see the related asanas in the video below.

For those who want to lose weight, many exercises help them a lot and the results are seen quickly. Side Bending Asanas. Sights we have taken in weight loss means that Sights number one will shrink very easily, get in good shape, and we will also know the experience very quickly. Second toys, ties stomach fourth and last one hands, we know very well where fat is stored. We have focused on these four parts of the sites, thighs, arms, stomach, which means that you can bring a nice body to reduce weight very easily. Let’s learn the practice of reducing weight and slimming the sides as a special challenge. Very simple but regular practice is compulsory.

 


మీ ఫ్రెండ్స్ , గ్రూప్స్, బంధువులతో షేర్ చేసుకోండి . . .

Leave a Comment